Մեր մասինԱմբիոններ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
Ամբիոնի վարիչ` Եղիազարյան Ազատ Կոմունարի
բանասիրական գիտությունների դոկտոր
Հեռ.` 277-052 (+150)
Էլեկտրոնային փոստի հասցե` armenistika@rau.am

Փիլիսոփայության ամբիոն
Ամբիոնի վարիչ` Հովհաննիսյան Սուրեն Հայկի
փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր
Հեռ.` 277-052 (+149)
Էլեկտրոնային փոստի հասցե` Kaf_philosophy@rau.am

Համաշխարհային պատմության ամբիոն
Ամբիոնի վարիչ` Մարգարյան Երվանդ Հրանտի
դոցենտ, պատմական գիտություների թեկնածու
Հեռ.` 277-052 (+257)

Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր-ի ամբիոն
Ամբիոնի վարիչ` Հարությունյան Աշոտ Գևորգի
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Հեռ.` 277-052 (+128)

Ֆիզդաստիարակության և առողջ ապրելակերպի ամբիոն
Ամբիոնի վարիչ` Օհանջանյան Ժորիկ Շամխալի
ԽՍՀՄ ՍՎ, միջազգային կատեգորիաների մրցավար
Հեռ.` 277-052 (+132)
Էլեկտրոնային փոստի հասցե`physdep@rau.am

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
Լրագրության տեսության և պատմության ամբիոն
Գործնական լրագրության ամբիոն
Ռուսաց լեզվի և մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոն
Ռուս և համաշխարհային գրականության ամբիոն


ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
Օտար լեզուների ամբիոն
Լեզվի տեսության և միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոն

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոն
Կառավարման ամբիոն
Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների ամբիոն


ԲԺՇԿԱ-ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
Բժշկական կենսաբանության և կենսաինժեներիայի ամբիոն
Ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոն
Մոլեկուլային-բջջային կենսաբանության և կենսաինֆորմատիկայի (ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի հիման վրա) ամբիոնՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
Քաղաքական տեսության ամբիոն
Քաղաքական գործընթացների և տեխնոլոգիաների ամբիոն
Համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոն
Հոգեբանության ամբիոն


ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Համակարգային ծրագրավորման ամբիոն
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի ամբիոն


ՖԻԶԻԿԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
Ընդհանուր և տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
Նյութերի տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնային տեխնիկայի համակարգերի ամբիոն
Քվանտային և օպտիկական էլեկտրոնիկայի ամբիոն (գործում է ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի հիման վրա) բազային ամբիոն
Հեռահաղորդակցություն (գործում է Կապի համակարգերի Երևանի գիտահետազոտական ինստիտուտի հիման վրա)


ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
Պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն
Օրենսդրական և մունիցիպալ իրավունքի ամբիոն
Միջազգային և եվրոպական իրավունքի ամբիոն
Քրեական և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոն
Քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոն


ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
Սերվիսի իդուստրիայի և զբոսաշրջության ամբիոն
Մշակութաբանության ամբիոն