Մեր մասինՄասնագիտություններ


ՀՌՀ մասնագիտություններ

 • Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա (բակալավր)
 • Կենսաճարտարագիտություն և կենսաինֆորմատիկա (դիպլոմավորված մասնագետ)
 • Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա (բակալավր)
 • Տնտեսագիտություն (բակալավր)
 • Կառավարում (բակալավր)
 • Կինոյի ռեժիսուրա և հեռուստատեսություն (դիպլոմավորված մասնագետ)
 • Քաղաքագիտություն (բակալավր)
 • Միջազգային հարաբերություններ (բակալավր)
 • Հոգեբանություն (բակալավր)
 • Իրավագիտություն (բակալավր)
 • Լրագրություն (բակալավր )
 • Բանասիրություն (բակալավր)
 • Լեզվաբանություն (բակալավր)
 • Զբոսաշրջություն (բակալավր)
 • Բժշկական կենսաքիմիա (դիպլոմավորված մասնագետ)
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր (բակալավր)
 • Գովազդ և կապ հասարակայնության հետ (բակալավր)
 • Արտաքին տարածաշրջանագիտություն (բակալավր)
 • Դեղագործություն (դիպլոմավորված մասնագետ)
 • Փիլիսոփայություն (բակալավր)