Մեր մասինԸնդհանուր բնութագիրը

Ընդհանուր բնութագիր

Բուհի լրիվ անվանումը`

ԲՄԿ ՊՈՒՀ
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

Կրճատ անվանումը`
ՀՌՀ

Հասցեն`
0051 Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի փողոց 123
Տեղեկատու հեռախոսահամարներ`
(374 10) 277-052
(374 10) 229-254
Ֆաքս`
(374 10) 289-701
(374 10) 229-244

Կայքէջ`


Ռեկտոր`
Արմեն Դարբինյան`
ՀՀ նախկին վարչապետ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տնտեսական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՌԴ բնական գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, Ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ

Համալսարանում գործում են 5 ինստիտուտներ՝ Մաթեմատիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների, Էկոնոմիկայի և բիզնեսի, Իրավունքի և քաղաքականության, Հումանիտար գիտությունների, Մեդիայի, գովազդի և կինոյի: ՀՌՀ-ի 32 ամբիոններում աշխատանքի են ներգրավված բարձրակարգ մասնագետներ, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել ուսումնական գործընթացի իրականացումը ամենաբարձր մակարդակով:  ՀՌՀ-ն իրականացնում է 63 կրթական ծրագրեր (բակալավր, մագիստրոս, մասնագետ  որակավորմամբ): Համալսարանում գործում է ասպիրանտուրա (30 մասնագիտություն) և դոկտորանտուրա (4 ուղղություն):

Ուսուցման ձևերը`
ցերեկային
Ուսուցման տևողությունը`
4 տարի (բակալավրիատ) + 2 տարի (մագիստրատուրա), 5 տարի (դիպլոմավորված մասնագետ)

Դասերի սկիզբը`
ամեն տարի` սեպտեմբերի 1-ին

Ուսանողների թիվը խմբերում`
լեզվական խմբերում` 8-12 ուսանող, հումանիտար գիտություններ ուսումնասիրող, դասախոսություն ունկնդրող խմբերում` մինչև 50

Ուսման վարձը (դրամով)
275.000-ից 750.000 (պայմանավորված ֆակուլտետի ընտրությամբ)

Ուսանողներին հատկացվող կրթաթոշակը/ դրամական աջակցությունը.
բյուջետային ընդունելություն, գերազանց ուսուցման համար վճարովի համակարգի ուսանողների խրախուսման համակարգ ՀՌՀ ռեկվիզիտները

Հաշվարկային հաշիվ` 238001282207-04 ռուբլով
Ստացող բանկ` Առեքսիմբանկ ՓԲԸ
ք. Երևան, Հայաստան
SWIFT: RKASAM 22
Միջնորդ-բանկ` Ռայֆֆայզենբանկ ՓԲԸ, ք. Մոսկվա
Կ/հ 30101810400000000603
Հարկատուի ծածկագիրը ՀՀ-ում 00053474

Ընդունվողներին ներկայացվող պահանջները.
1. պարտադիր մասնակցել ընդունելության քննություններին/ հարցազրույցներին,
2. մասնակցել մրցույթին: