АнонсКонкурс по выполнению научных работ в рамках гранта “Silk Road Local Culture-SILC”

Российско-Армянский университет объявляет открытый конкурс по выполнению научных работ в рамках гранта “Silk Road Local Culture-SILC”. Языки проведения конкурса: армянский, английский и русский.  
 
По вопросам участия в конкурсе, получению технических характеристик и другой информации обращаться по адресу: г. Ереван-0051, ул. Овсепа Эмина 123, второй этаж, 208 кабинет, конкурсная комиссия РАУ. Тел: (+374 10) 26 28 90. E-mail: procurement@rau.am. Конкурсные заявки можете представить до 14:00 14 февраля 2020г.
 

 

Հայ-Ռուսական համալսարանը հայտարարում է բաց մրցույթ “Silk Road Local Culture-SILC” դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում գիտական աշխատանքների կատարման համար։ Մրցույթի անցկացման լեզուներն են` հայերենը, անգլերենը ու ռուսերենը: Մրցույթին մասնակցելու, տեխնիկական հատկորոշիչների և այլ տեղեկությունների համար դիմել հետևյալ հասցեով` ք. Երևան-0051, Հովսեփ Էմինի 123, երկրորդ հարկ, 208 սենյակ, ՀՌՀ մրցութային հանձնաժողով: Հեռախոս` (+374 10) 26 28 90: E-mail: procurement@rau.am: Մրցութային հայտերը կարող եք ներկայացնել մինչև 14 փետրվարի 2020թ. ժամը 14:00:
 

 

Russian-Armenian University announces an open tender for implementation of science works under the grant “Silk Road Local Culture-SILC”. The language of the competition is Armenian, Russian and English. For participation in the competition, obtaining technical specifications and other information, please contact: Yerevan-0051, st. Hovsep Emin 123, second floor, office 208, competition committee of RAU. Tel: (+374 10) 26 28 90: E-mail: procurement@rau.am . You can submit tender applications until 14:00 on February 14, 2020.  
АНОНСЫ
СОБЫТИЯ
Интервью