АнонсՊրոֆեսոր Կարապետյանի դասընթացները

Հայ-Ռուսական համալսարանի /ՀՌՀ/ “Ուսմունք” դպրոցի բազայի վրա կազմակերպվում են ՀՌՀ-ի մաթեմատիկայի և մաթ.մոդելավորման ամբիոնի վարիչ, ֆ.-մ.գ.դ., պրոֆեսոր Գառնիկ Կարապետյանի դպրոցական մաթեմատիկայի խորացված դասընթացները:
 
Դասընթացներին կարող են մասնակցել բոլոր այն դպրոցականները, ովքեր ցանկանում են խորացնել իրենց գիտելիքները մաթեմատիկայից:
 
Դասընթացները անվճար են և անցկացվում են յուրաքանչյուր շաբաթ օր՝ ժամը 10.00, ՀՌՀ-ի 312 լսարանում:
 
Հեռ. 094820879, E-mail: usmunk@rau.am:
 

 
На базе школы «Усмунк» Российско-Армянского университета проводятся углубленные занятия по школьной математике заведующим кафедрой математики и математического моделирования РАУ, д.ф.-м.н., профессором Гарником Карапетяном.
 
На занятия могут прийти те ученики, которые хотели бы углубить свои знания в математике.
 
Занятия бесплатные и проводятся каждую субботу в 10.00 в аудитории N 312 РАУ.
 
Тел. 094820879, E-mail: usmunk@rau.am.
АНОНСЫ
СОБЫТИЯ
Интервью